Arbeidsrecht

Wat het arbeidsrecht betreft, staat ons bureau u met raad en daad terzijde
in ondermeer de volgende situaties:  • U wordt als werknemer (op staande voet) ontslagen;
  • U wilt als werknemer uw mogelijkheden en hoogte van een ontslagvergoeding weten;
  • U wordt als werknemer geconfronteerd met het niet (op tijd) betalen van uw loon door uw werkgever;
  • U hebt als wernemer vragen over (de werking van) uw concurrentiebeding;
  • U bent ziek en u bent van mening dat uw werkgever u wilt ontslaan;
  • U wilt een werknemer (op staande voet) ontslaan;
  • U wilt als werkgever een ontslagvergoeding aan uw werknemer aanbieden;
  • etcetera etcetera.