Mediation door Juridisch Adviesbureau Snoeijer

Conflict hebben doorgaans nare gevolgen voor hen die bij het conflict betrokken zijn. Relaties in de privé-sfeer of het werk komen onder druk te staan. Verbreking van de relatie, ziekte van werknemers en een gang naar de rechter zijn eerder regel dan uitzondering als het om de gevolgen van conflicten gaat. Los van het menselijk leed dat bij conflicten speelt, resulteren conflicten doorgaans vrij snel in een niet aflatende stroom aan kosten waarbij de gang naar de rechter ontegenzeggelijk een absolute anticlimax symboliseert: een tijd-, energie en last but not least geldverslindende onderneming die doorgaans onherstelbare schade toebrengt aan de verhoudingen tussen de betrokkenen.

Ons bureau laat u zien dat het ook anders kan en wel door middel van mediation.
Mediation is bijna altijd goedkoper, sneller en informeler dan procederen bij de rechter!

Onze werkwijze

Als mediator is Mr. Snoeijer een neutrale bemiddelaar; hij stelt zich onafhankelijk en onpartijdig op. Tijdens een mediation beslist Mr. Snoeijer niet wie van de betrokkenen gelijk heeft. Hij maakt daarentegen op een effectieve wijze conflicten inzichtelijk waarbij het "een brug slaan tussen de belangen van de betrokkenen" voor hem een belangrijk uitgangspunt vormt. Hiertoe brengt Mr. Snoeijer de communicatie weer op gang en zoekt hij samen met betrokkenen naar een door betrokkenen zelf (aan)gedragen oplossing. Afspraken kunnen, indien gewenst, schriftelijk vastgelegd worden.

Het fundament van mediation bestaat uit de vrijwilligheid van betrokkenen om aan het mediation proces deel te nemen en de vertrouwelijkheid waarmee het mediationproces omgeven is. Mediation is gegarandeerd zinvol wanneer de betrokkenen de wil hebben om uit het probleem te komen.

Vergeet niet: mediation is bijna altijd goedkoper, sneller en informeler dan procederen bij de rechter!